Bestuursgegevens

Functie Naam maand/jaar van aftreden

Voorzitter 

 Rob Zomer  april 2020 (einde 1e termijn)

Penningmeester

Saskia Groenendijk-Clemenkowff november 2020 (einde 4e termijn)

Secretaris

Guido Groenendijk april 2020 (einde 2e termijn)

Bestuurslid Strandveiligheid

Pim Bazuin  april 2020 (einde 1e termijn)

Bestuurslid Opleidingen

Miriam Waindrich-Jansen april 2021 (einde 5e termijn)

Bestuurslid Communicatie

Mascha Gerretsen april 2020 (einde 1e termijn)

Algemeen Bestuurslid

Rob Schouten november 2020 (einde 2e termijn

Bestuurslid Verenigingsleven

Robin Stuip november 2020 (einde 1e termijn)

Bestuurslid Operationele Zaken

Shane Stam november 2021 (einde 1e termijn)

 

Downloads